Samlandets historia

Historien om samlandet

Allt tyder på att människan har samlat på saker ända sedan urminnes tider, vilket inte minst märks i barns förkärlek för just samlandet av föremål som till exempel dockor och bokmärken. Någonstans i människans natur tycks det finnas ett behov av att samla på saker, och medan det i många fall enbart har handlat om en personlig sysselsättning har det på andra nivåer lett till världshistoriens främjande.

Arkeologer och historiker har hittat bevis på att man samlade på föremål redan för fyra eller femtusen år sedan och de tidigaste tecknen på detta har man upptäckt i de kulturer som växte fram i Mesopotamien. Rika, aristokratiska familjer och kungligheter samlade på allt från värdefulla juveler till böcker och konstföremål, och det var både ett sätt att visa sin makt på och en ren investering.

Biblioteket i Alexandria

En av de mest kända samlingarna i antikens historia var det berömda biblioteket i Alexandriasom

Sankta Helenas reliker

tyvärr brann ner för tvåtusen år sedan. De antika faraonerna hade sedan länge samlat på texter om allt mellan himmel och jord, och efter att grekerna tagit över tronen på 300-talet f.Kr. började man etablera Alexandria som ett kulturcentrum, där all världens kunskaper samlades i ett bibliotek. Liknande bibliotek fanns på många andra platser i den antika världen, så det är något av en myt att all kunskap försvann i och med att biblioteket brann ner.
På 300-talet e:Kr. började kejsar Konstantins mor Helena samla på religiösa reliker i Mellanöstern för att främja kristendomens framväxande och makt. Hon ska redan ha uppnått åttioårsåldern då hon reste till det Heliga Landet och lyckades lägga vantarna på berömda reliker som till exempel korset Jesus dog på, trappan i Pontius Pilatus palats och hö från Jesusbarnets krubba. Med det kom heliga samlingar att bli modernt och under hela medeltiden fortsatte man att samla på föremål av religiös betydelse.

Kommentarer inaktiverade för Historien om samlandet
ashe